Amazing Kids                                                            

                                                                                                                  
                            

                                                                                    

 Quants nens i nenes està format

- Quina és l'edat mínima i màxima per formar-ne part
- Info de la Laia (vida professional, quines corals dirigeix...). Em podeu donar el contacte de la Laia per a què em doni un perfil professional musical breu com el que té el Manel?
- Organització (quins dies assagen...).
- Repertori: 
- Someone like you
- This little  light of mine